Contact Author

De oorsprong van de muziek ligt dus in de natuur. De mens vangt deze klanken op en legt ze vast. Meer nog, hij brengt natuurelementen en zijn klankvariaties samen en laat toe de aanwezige muziek, uit de natuur, in een verfijnde vorm te laten weerklinken. Menselijke inspanningen, werk van mensenhanden laten bomen, het verstilde hout, opnieuw zingen. Op die manier kan het resultaat van mijn handenarbeid het best omschreven worden


Category
No Feedback Received